برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکترای دانشجوی پژوهشکده

اخبار

خانه آرشیو خبر جزییات خبر
کد خبر : 311050 تعداد بازدید : 682
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکترای دانشجوی پژوهشکده

جلسه دفاع از پروپوزال دکترای تخصصی آقای عبدالله تقی‌پور، دانشجوی دکترای پژوهش‌محور رشته مهندسی فناوری اطلاعات پژوهشکده با عنوان  "افزایش اثربخشی آموزش ضمن خدمت و کارآمدی کارکنان بنگاه‌های دانش‌بنیان با به کار گیری سامانه توصیه‌گر مسیر یادگیری مبتنی بر هستان‌نگاری" با حضور استاد راهنما، دکتر فتانه تقی‌یاره دانشیار دانشگاه تهران و دکتر رضایی زاده، استادیار دانشگاه شهید بهشتی در سالن جلسات پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی برگزار شد.