گروه های پژوهشی

خانه گروه های پژوهشی
نام گروه پژوهشی جزئیات
گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات گروه پژوهشی
گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات گروه پژوهشی
گروه دیجیتال و پردازش سیگنال مشاهده جزئیات گروه پژوهشی
مرکز خدمات تخصصی توسعه نرم‌افزار مشاهده جزئیات گروه پژوهشی