مطالعه کسب و کارهای خرید گروهی...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات مطالعه کسب و کارهای خرید گروهی...
  تاریخ انتشار : 1393/10/14   نام نشریه : کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21   تعداد صفحات : 50
مطالعه کسب و کارهای خرید گروهی برخط از دید شاخص های ارزیابی

چکیده مقاله


نویسندگان : رویا حسنیان، جواد کارگر