بررسی مدل های حمایت حاکمیتی از...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش جزئیات بررسی مدل های حمایت حاکمیتی از...
  تاریخ انتشار : 1394/11/28   نام نشریه : همایش جویشگر بومی   تعداد صفحات : 55
بررسی مدل های حمایت حاکمیتی از فناوری های خط و زبان در فضای مجازی در کشورهای منتخب

چکیده مقاله


نویسندگان : حبیب الله اصغری ، سالار محتاج