گزارش وضعیت علم و فناوري در جم...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی کتب جزئیات گزارش وضعیت علم و فناوري در جم...
  تاریخ انتشار : 1393/3/4   ناشر : پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی   تعداد صفحات : 274
گزارش وضعیت علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران 1390

سرفصل های کتاب

بخش اول: شاخص‌های علم و فناوری

بخش دوم: دستاوردهای علم و فناوری

بخش سوم: دستاوردهای پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد

 


نویسندگان : وحيد ضرابي، محمد تقي‌پور، حنان سجادی، زهرا رضی، امير دوست محمدي، كاوه تقوي نيا