سرمایه فکری (مدیریت، توسعه، مد...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی کتب جزئیات سرمایه فکری (مدیریت، توسعه، مد...
  تاریخ انتشار : 1392/8/15   ناشر : پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی   تعداد صفحات : 120
سرمایه فکری (مدیریت، توسعه، مدل‌های سنجش)

سرفصل های کتاب


نویسندگان : جلیل خاوندکار، احسان خاوندکار، افشین متقی