راهنمای نگاشت شایستگی (درک، طر...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی کتب جزئیات راهنمای نگاشت شایستگی (درک، طر...
  تاریخ انتشار : 1394/3/25   ناشر : پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی   تعداد صفحات : 245
راهنمای نگاشت شایستگی (درک، طراحی و اجرای مدل‌های شایستگی در سازمان‎ها)

سرفصل های کتاب

فصل اول: مقدمه‌ای بر شایستگی

فصل دوم: توسعه مدلهای شایستگی

فصل سوم: مسائل مرتبط با توسعه‌ی مدل‌های شایستگی

فصل چهارم: کاربردهای شایستگی-محور

فصل پنجم: تدوين چارچوب شایستگی

فصل ششم: نگاشت شایستگی و بسته‌های ارزیابی

فصل هفتم: مقاومت‌ و توصیه‌ها

فصل هشتم: لغت‌نامه‌ی عمومی شایستگی

فصل نهم: مدل عمومی شایستگی برای نقش‌ رهبری در هر سازمان

فصل دهم: مدل شایستگی برای منابع انسانی

فصل یازدهم: مدل شایستگی رهبری برای صنعت خودرو سازی

واژه‌نامه اصطلاحات

منابع


نویسندگان : سیما سنگ‌هی; مترجمان: محمد تقی پور، وحید ضرابی