سیستمهای قدرت پایدار؛ مدلسازی،...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی کتب جزئیات سیستمهای قدرت پایدار؛ مدلسازی،...
  تاریخ انتشار : 1398/5/5   ناشر : سازمان انتشارات جهاددانشگاهی   تعداد صفحات : 290
سیستمهای قدرت پایدار؛ مدلسازی، شبیه سازی و تحلیل

سرفصل های کتاب

فصل 1- ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه برق حمایت از حمل و نقل پایدار

فصل 2- ریزشبکه های AC/DC هیبرید: راه حل برای کارامدی بیشتر سیستمهای قدرت آینده

فصل 3- گذر از حالت افت ولتاژ در سیستمهای انرژی بادی

فصل 4- ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع با پیکربندی مجدد شبکه و تولیدات پراکنده 

فصل 5- ردیابی عدم اطمینان و شناخت بخشهای ضعیف یک سیستم قدرت

فصل 6- بهینه سازی انرژی پایدار در یک ریزشبکه هوشمند

فصل 7- برنامه ریزی توسعه سیستم تولید انرژی تجدیدپذیر

فصل 8- شبکه کوچک مبتنی بر نیروگاه برقابی کوچک برای توسعه پایدار جوامع روستایی: مطالعه موردی نپال


نویسندگان : نویسندگان: نوا راج کارکی، راجش کارکی، اجیت کومر ورما، جائه سئوک چوییمترجمان: حبیب راثی، زهرا اسماعیلی