طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
1 اجرای خدمات درایوتست جاده ای شرکت نقش اول کیفیت گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1399/3/12 مشاهده جزئیات
2 طراحی و پیاده سازی سامانه پایش رسانه جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1399/2/2 مشاهده جزئیات
3 مشاوره و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی و توسعه نظام جامع آموزش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1398/10/30 مشاهده جزئیات
4 طرح جامع آموزش و توسعه منابع انساني بخش فاوای (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور مرکز تحقیقات مخابرات ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1396/10/14 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
5 تدوین شرح خدمات زیرپروژه‌های منتخب پروژه دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی سازمان فناوری اطلاعات ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1396/10/13 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
6 تدوین طرح جامع سازمان همکاریهای بین المللی ایران (ایریکا) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1396/7/22 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (4)