عنوان کتاب ناشر نویسندگان گروه پژوهشی تعداد صفحه تاریخ انتشار کتاب
13 شيوه‌هاي كسب و کار در اينترنت پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی مهندس سيد رضا علوي گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 96 1391/3/8 مشاهده جزئیات
14 مجموعه مقالات نخستين همايش ملي دفاع سايبري پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی سعید قاضی‌مغربی، محمد درزی، حبیب‌ا... اصغری گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 490 1390/11/29 مشاهده جزئیات
15 فرايندهاي بهينه ITIL V3 پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی مهندس حسين طالبي، مهندس سيدمهدي سادات‌رسول، مهندس امير فيروزي، مهندس سيد احمدرضا ديباج گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 190 1390/4/7 مشاهده جزئیات
16 مديريت فرايندهاي سازماني بر اساس معماري ARIS پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی سیدمهدی سادات رسول گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 312 1389/8/13 مشاهده جزئیات
17 مقدمه ای بر سیستم های توصیه گر: الگوریتم ها و کاربردها پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی محمد درزي، زهرا مرادي‌منش، حبيباله اصغري گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 182 1389/5/20 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
18 Technology Incubation Sharing International Experiences پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی حبیب‌ا... اصغری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 96 1388/10/21 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)