عنوان کتاب ناشر نویسندگان گروه پژوهشی تعداد صفحه تاریخ انتشار کتاب
19 مجمـوعه مقالات دومين كنفرانس شهر الكترونيكي پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی حبیب‌ا... اصغری، محمد درزی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1812 1388/3/3 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
20 اصول و كاربرد ديتا سنترها پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی علی عقابیان، حبیب‌ا... اصغری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 248 1387/10/10 مشاهده جزئیات