مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
7 Source retrieval plagiarism detection based on weighted noun phrase and key phrase extraction CLEF 2015-conference-french ملی 1394/9/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
8 Evaluation of text reuse corpora for text alignment task of plagiarism detection CLEF 2015-conference-french بین المللی 1394/9/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
9 A bilingual Persian –English plagiarism detection corpus CLEF 2015-conference-french بین المللی 1394/8/12 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
10 Developing monolingual Persian corpus for plagiarism detection CLEF 2015-conference-french ملی 1394/8/12 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
11 پروتوکل های تبادل کلید در شبکه های مبتنی بر پردازش ابری دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات ملی 1394/3/27 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
12 بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در محیط ابری دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات ملی 1394/3/27 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات