مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
19 مروری بر مدلهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در وب دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات ملی 1393/10/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
20 مطالعه کسب و کارهای خرید گروهی برخط از دید شاخص های ارزیابی کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ملی 1393/10/14 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
21 شناسایی مشخصات کارکردی مقاله های خبری برخط چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، ارتباطات و کامپیوتر بین المللی 1393/10/9 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
22 Competition of Scientific Journals and its Effect on Publication Ethics Second International Congress on Publication Ethics in Collaboration with COPE Shiraz, Dec 2014 بین المللی 1393/9/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
23 ScadiBino: An Effective MapReduce-based Association Rule Mining Method Proceedings of the Sixteenth International Conference on Electronic Commerce بین المللی 1393/5/14 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
24 A Probabilistic Approach to Persian Ezafe Recognition 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Gothenburg, Sweden, بین المللی 1393/2/6 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات