طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
97 طرح توسعه خدمات ارزش افزوده مراكز رشد كشور infodev شهرک علمی و تحقیقات اصفهان گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1385/1/1 مشاهده جزئیات
98 طرح‌ جامع‌ گسترش‌ فعاليتهاي‌ رايانه‌اي‌ سازمان صنايع دستي ايران سازمان صنایع دستی ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1383/1/1 مشاهده جزئیات
99 سيستم پيگيري طرحها و لوايح مجلس شوراي اسلامي مجلس شورای اسلامی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1383/1/1 مشاهده جزئیات
100 سيستم قوانين و مقررات كشور (لوح قانون) مجلس شورای اسلامی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1383/1/1 مشاهده جزئیات