طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
43 تهیه بسته حمایت از تولید داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/6/28 مشاهده جزئیات
44 سند راهبردی ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/6/11 مشاهده جزئیات
45 ارائه خدمات مشاوره به منظور تدوین نظام آموزش منابع انسانی و برگزاری دوره های آموزشی مستخرج سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/4/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
46 خدمات مشاوره پژوهشی و تدوین دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات اجباری مخابراتی (USO) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/4/18 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
47 تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی وب سایت فارسی معرفی توانمندی‌های جهاددانشگاهی بر روی شبکه اینترنت معاونت پشتیبانی و امور مجلس جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/3/10 مشاهده جزئیات
48 بررسی و تنظیم برنامه جامع بانک صنعت و معدن در حوزه فناوری اطلاعات ITMP بانک صنعت و معدن گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/2/28 مشاهده جزئیات