طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
37 تدوین و ارائه گزارش روند علم فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران از 84 تا 90 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1392/6/24 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
38 شناسايي عوامل اثر‌گذار بر رشد شركت‌هاي زايشي دانشگاهي (مطالعه موردي شركت‌هاي زايشي مهندسي جهاددانشگاهي) معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1392/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
39 طرح پژوهشي مطالعه تحلیلی رویکرد مدیریت فضای سایبر در ایالات متحده آمریکا معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1392/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
40 تدوین گزارش جامع دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری با تاکید بر فناوری های برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/10/2 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
41 همکاری و مشاوره در خصوص طراحی و انتخاب سیستم مناسب به منظور نظارت موثر صندوق توسعه ملی بر عملکرد بانکهای عامل صندوق توسعه ملی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/7/22 مشاهده جزئیات
42 طرح انتقال و اجرای شبکه محلی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/7/22 مشاهده جزئیات