طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
19 مطالعه مشخصات وب سایت های خبری و خبرگزاری های بر خط از دید کیفیت اطلاعات، مطالعه موردی: خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1395/3/10 مشاهده جزئیات
20 طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص سرقت علمی در مقالات فارسی (مشابهت یاب) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1395/3/10 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
21 طراحی سیستم آموزشی تدوین محتوی و برنامه ریزی شغلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مدل شایستگی) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1395/3/10 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
22 تشخیص حرکات انسان توسط سیستم های بینایی ماشین داخلی گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1395/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
23 ردیابی، تخمین سرعت، ارتفاع و فاصله هواپیماهای با ارتفاع پرواز کم با استفاده از بینایی کامپیوتر داخلی گروه دیجیتال و پردازش سیگنال 1395/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
24 بررسي و استخراج شايستگي‌هاي راهبردي، سياستگذاري و صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1394/12/27 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)