طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
49 تهيه و تدوين برنامه کاري مرکز رشد فراورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکي تبريز مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/2/28 مشاهده جزئیات
50 بررسی مزایا، الزامات فنی، قلمرو تکنولوژیکی و جایگاه مرکز ارتباط چند رسانه ای بانک کشاورزی و راهکارهای عملیاتی کردن نتایج آن بانک کشاورزی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/2/28 مشاهده جزئیات
51 ارائه مشاوره در خصوص تهیه RFP و اسناد مناقصه برنامه های عملیاتی راهبردی بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/2/9 مشاهده جزئیات
52 برنامه كاري مركز رشد عمومي جهاد دانشگاهي واحد فارس مرکز رشد عمومی جهاددانشگاهی فارس گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/1/30 مشاهده جزئیات
53 برنامه كاري مركز ‌رشد واحدهای فناور کشاورزی و گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام جهاددانشگاهی ایلام گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/1/23 مشاهده جزئیات
54 نظارت بر طرح تدوین برنامه کاری پارک علم و فناوری استان قم استانداری قم گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/12/6 مشاهده جزئیات